Klubiga liitumisel tuleb tasuda kõik kolm eraldi välja toodud summat. Selgitused on järgmised:

1.  Klubiga liitumise tasu 7.50 EUR (ühekordne tasu)
2.  Liikmemaks 11 EUR
Liikmemaks 2019. aastal on noorliikmetele (kuni 18-aastased; isik peab 01.01.2019 seisuga olema 17-aastane) 11 EUR 
3.  Litsentsitasu 15 EUR
Litsentsitasu on noorliikmele 15 EUR. .
Kokku 33.50 EUR
Liikme- ja liitumismaksud tasutakse klubi arveldusarvele:  
MTÜ Otepää Golfiklubi
a/a: EE402200221025812777 
Selgituseks palume kindlasti täpselt märkida liikme nimi, kelle eest tasutakse,

4. Hooldustasu noortele
Info tulekul.

5. Green cardi kursuse hind
Info tulekul.